Daniocell
 
snu13b (all cells)
 
"SNU13 homolog, small nuclear ribonucleoprotein b (U4/U6.U5)" ZFIN
Expression by stage/cluster
Correlated gene expression
Positive correlationNegative correlation
GenerGener
npm1a0.720ccni-0.273
nop580.681pvalb1-0.244
dkc10.666rtn1a-0.242
fbl0.646gpm6aa-0.237
nop560.621pvalb2-0.236
ncl0.618elavl3-0.233
nhp20.609stmn1b-0.233
nop100.585calm1a-0.222
hspb10.582ckbb-0.218
nop20.570gpm6ab-0.212
ebna1bp20.557krt4-0.208
gar10.541wu:fb55g09-0.207
rrp10.528rnasekb-0.204
rsl1d10.527tuba1c-0.202
gnl30.520cyt1-0.200
wdr430.516hbbe1.3-0.199
rpl7l10.513myt1b-0.199
si:ch211-217k17.70.512marcksl1a-0.196
bms10.511icn-0.193
ddx180.507ip6k2a-0.192
lyar0.504gng3-0.191
ranbp10.502atp6v1e1b-0.189
anp32b0.500hbae3-0.187
snrpb0.498actc1b-0.185
pprc10.497atp6v0cb-0.185
ptges3b0.491gapdhs-0.185
mphosph100.485cyt1l-0.181
ssb0.485si:dkey-28b4.7-0.181
rrs10.481anxa1a-0.179
pes0.480vamp2-0.179
bxdc20.479ndrg2-0.178
lig10.479gabarapl2-0.177
mcm60.477sncb-0.177
cnbpa0.474dap1b-0.177
nip70.471gabarapa-0.175